Vad är Rolfing?

Rolfing® Structural Integration med sina 10 sessioner är en holistisk och processorienterad metod för hälsa och välmående. Metoden skapades av Ida Rolf (doktor i biokemi) i USA på 1930-talet. Hon intressera sig för hur man kunde använda sig av bindvävens elastiska egenskaper vid medicinsk vård av kroppsliga problem. Hon ansåg att gravitation verkar som en helande kraft.

Så det man gör med Rolfingsessionerna är att arbeta med kroppens bindväv mha manipulation (massage- och trycktekniker), rörelse och utbildning för att just få gravitationen att strömma genom kroppen på ett sådant sätt att den när kroppen, istället för att vara något som vi jobbar emot.

Skador, långvarig stress, trauman påverkar bindväven, förkortar den och gör den stelare, tjockare och mindre elastisk. Även pålagda rörelsemönster som många timmar framför en dator påverkar bindväven.

Rolfingen hjälper kroppens bindväv att återfå sin elasticitet, spänst och rörlighet så att kroppens olika delar kan röra sig bättre enskilt men också bättre tillsammans. Det kostar mindre energi att röra sig, att sitta, stå, gå och andas. Det kostar kroppen mindre energi att vara du.

Rolfing är att gå till botten med de symptom som syns i din hållning eller upplevs som smärta. Allt du har i kroppen, spänningar eller värk, finns där av en anledning. Rolfing är en chans till att återta kunskap om rörelse och frihet som kroppen har haft, men som glömts bort och gömts under lager av vanor, en hållning som din kultur eller ditt sammanhang säger att du ska ha, ensidig rörelse, stress etc.

”Vi vill få en person bort från det tillstånd där gravitationen är deras fiende.
Istället vill vi få dem till det tillstånd där gravitationen stödjer dem
och är en vän, en kraft som ger dem näring.”

Dr. Ida P. Rolf

Boka din tid här!

1010

1010