Rolfing session nummer 10 – avslut

Posted on Leave a commentPosted in Rolfing

session10Så var det då dax för den sista och avslutande 10:e sessionen som handlar just om…. avslut. Quelle surprise! 🙂 I de tidigare sessionerna har vi jobbat oss allt djupare in i kroppen och dess lager, nu gör vi tvärt om; vi kommer upp ur djupet och närmar oss ytan igen. För att kunna lämna. För att kunna göra avslut.

Att integrera istället för att skapa mer separation är också så klart ett tema men även att lämna över processen helt och hållet till klienten; att få klienten att känna att den har ett eget stöd inom sig att fortsätta utforska sina möjligheter, att fortsätta vara nyfiken på möjligheter inom kroppen och rörelse med kroppen. Under session 10 avslutad nämligen inte processen som sådan, förändringar kan fortsätta att ske i kroppen långt efter att den sista behandlingen är gjord. Men, justeringar och anpassningar sker ofta i en allt lugnare takt efter den sista behandlingen.

En förhoppning är att du som klient lämnar session 10 med en större känsla av frihet i kroppen och dess rörelse, att lederna känns friare som att de har mer utrymme och att du har en känsla för din egen inre vertikala linje, din egen känsla av att vara upprätt. I denna session sker ingen djup beröring eller behandling, man jobbar inte lokalt utan snarare globalt. Beröringen är tydlig men ytligare än tidigare.

Frågor att utforska i samband med den sista sessionen – eller kring andra former av avslut:

– Är du villig att du fullt ansvar över ditt liv?

– Är du medveten om dina fysiska och mentala gränser? Och hur hanterar du dessa gränser på ett kreativt sätt

– Är det balans i ditt liv mellan tanke, känsla och vilja?

– Relaterar alla delar av ditt liv med varandra?

– Lever du ett liv där varje del av livet har nog med tid?

Vi gjorde en övning inför den avslutande sessionen för att utforska vår egen syn på avslut; att gå och att bli lämnad. Jag har haft seriösa problem med avslut tidigare så jag fick en positiv överraskning när jag insåg att avslut – så länge som det inte handlar om döden, för den är mig för svår att hantera – numera har tapppat sitt drama. Avsked eller avslut, oavsett om jag är den som går eller den som blir lämnad (av någon, något, en process, en plats eller något annat), ger mig en känsla att den/det andra ändå är med mig. Och att jag fortfarande alltid har mig själv. Och att det är något gott, tröstande och vackert.

Kram, Åsa

Rolfing session 8 och 9 – relationer

Posted on Leave a commentPosted in Rolfing

session 8_9Rolfing session nummer 8 och 9 skiljer sig något från de tidigare. Sessionerna innan har handlat mer om att få olika områden/delar av kroppen att fungera bättre. Självklart också att de fungerar i sitt sammanhang men huvudfokus har varit mer på att separera (områden från varandra, muskler från varandra, funktioner från varandra, bindvävslager som klibbat ihop från varandra etc) än något annat. Nu sker ett skifte vilket gör att integrering, att skapa flöde och sammanhang, att få delarna att fungera bra och i harmoni med varandra, är i fokus istället. Man kan säga att sessionerna handlar om relationer; relationer inom dig själv (att kroppsdelar fungerar väl tillsammans så att du har många möjligheter till att uttrycka dig, röra dig) och relationer utanför dig själv (att tex via uttryck av känslor kunna interagera väl med andra människor).

För att låna liknelsen från yinyang-bilden i inlägget så kan vi se Rolfing behandlingarna som att de består av differentiering (separation) ena sidan av bilden och integrering (relationer) andra sidan av bilden. Men, precis som i yinyang-symbolen så finns det också inslag av det andra, dvs även om huvudfokus är integrering så sker en del differentiering också. Och tvärt om.

Så, det du kan vänta av dessa sessioner kan exepelvis vara att din Rolfare jobbar över flera leder. Tex aktivt manipulerar en del men söker rörelse i ett större område. Du kommer förmodligen ombeds vara mer aktiv i sessionen än tidigare, för att skapa en mjukare och mer flödande rörelse mellan olika leder.

Armarna är en kroppsdel som – om de inte har fått så mycket uppmärksamhet tidigare – kommer hamna i fokus. För att ha en flödande gång behöver armarna kunna hänga fritt från axeln och ha utrymme i både armbågs- och handled för att inte orsaka ytterligare spänningar i kroppen. När armarna svingar fritt så får du en behaglig så kallad kontralateral rörelse, dvs att när ditt högra ben sträcks fram för att ta ett steg så svingar din vänstra arm fram av sig själv.

För mig är det en av de stora insikterna om kroppen, att det mesta ska ske av sig själv. Inte genom att jag aktivt gör något. Jag vet tex att man ska skjuta ifrån med stortån i gångsteget (landa på hälen, rulla över yttre sidan av foten, skifta vikten till den inre sidan av foten och skjuta ifrån med stortån) men om det inte sker automatiskt i mitt steg så kommer jag inte kunna ”lära mig” det genom att öva, då lägger jag bara en spänning ovanpå en kroppsrörelse som är hindrad av andra spänningar! Samma sak med armsvingandet. Antingen sker det av sig själv som en naturlig relflex av att din kropp fungerar som den ska, eller så gör det inte det. Du har förmodligen en armsving ändå men en som du gör aktivt, dvs den kommer skapa dig mer spänningar än de du redan har idag.

Frågor att utforska under eller efter dessa sessioner skulle kunna vara:

– kan jag vara i kontakt med det som är jag, med mig själv, även i mitt aktiva vardagsliv?

– kan jag göra val utifrån mitt inre istället för förändrande krafter utifrån?

– kan jag lyssna på min inre röst när jag bestämmer vad som är bra och rätt för mig?

Nu ska jag ut på promenad och vara i kontakt med mig samtidigt som jag – förhoppningsvis! – har kontakt med min omvärld!
Kram, Åsa