Enjoy the ride

Hur mycket av vår vakna tid och hur mycket av vår energi går åt till att försöka skapa kontroll? Kontroll över sådant vi faktiskt inte har kontroll över. Men, bara för att vi försöker så tror vi att det går. Vi tror att vi styr. Att vi kan förutse framtiden. Massor av tid läggs på […]