Rolfing session 7 – the cherry on top

Rolfing session nummer 7 är i sig en avslutande session; den knyter ihop sessionerna 4-6 som jobbat djupt med olika strukturer och för dem tillsammans i en helhet. Nu är det nacken och huvudet i sig som är i fokus. I de tidigare sessionerna handlar det om att få gångens rörelse att transporteras från fötterna […]