Trygghet

Ju mer jag lär mig om kroppen, desto mer förstår jag att det mesta kokar ner till trygghet; din förmåga att få din egen kropp att känna sig trygg. Det har att göra med nervsystemet och hur den reglerar hur och var din kropp kan och får röra sig. Om du önskar bli mer balanserad, […]